Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny.W czasie jego trwania zapoznajemy się ze wszelkimi aspektami problemu i przedstawiamy propozycję dalszej współpracy lub proponujemy inną formę pomocy.Spotkania konsultacyjne pozwalają ocenić rangę problemu i dopasować formy oddziaływań psychologicznych w dalszej pracy.Czasami traktowane są jako jednorazowe spotkania służące uzyskaniu porady i wtedy mają charakter wspierający, doradczy oraz ułatwiający zrozumienie problemu.                                Czas trwania konsultacji psychologicznej wynosi 60 minut.

Psychoterapia

Praca psychoterapeutyczna oparta jest o koncepcje psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, ustawień rodzinnych.Pracuję z kobietami i mężczyznami w każdej grupie wiekowej z problemami nerwicowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami jedzenia, czy kryzysami życiowymi.W psychoterapii dążymy wspólnie do zmiany jakości życia.Uczymy jak uzyskać wgląd w siebie, pozyskać umiejętności radzenia sobie i panowania nad swoim życiem, wzmocnić własne kompetencje, wykształcić umiejętność życia    "tu i teraz" oraz zaakceptować i pokochać siebie takim jakim się jest.                                                                                              Czas trwania psychoterapii oraz częstotliwość spotkań psychoterapeutycznych ustalana jest indywidualnie.                                        Pojedyncza sesja psychoterapii indywidualnej trwa 60 min lub rodzinnej czy par trwa 80 min.

Ustawienia systemowe

Ustawienia rodzinne opierają się na założeniach teorii ustawień Berta Hellingera. Bazują na korzystaniu z informacji, wspomnień umieszczonych w polu energetycznym.Poprzez ustawienie odkrywamy  jakie czynniki, sytuacje czy postawy działają wzmacniają a jakie osłabiają, jaki jest kierunek dalszej drogi życiowej, co jest powodem utknięcia lub uwikłania.Dzięki ustawieniom możemy doświadczyć, które działania w życiu realnym zbliżą nas do upragnionych rozwiązań. Skłaniają do szacunku, pokory i miłości wobec wszystkiego co nas otacza.

Ustawienia rodzinne zazwyczaj odbywają się przy udziale dwóch terapeutów. Jest także możliwość przeprowadzenia ustawienia podczas sesji terapeutycznej jako elementu terapii( z użyciem figurek).

Ten rodzaj ustawień pozwala zachować  komfort i intymność indywidualnego ustawienia oraz gwarantuje bezpieczne przepracowywanie trudnych emocjonalnie wspomnień.
Czas trwania ustalany jest indywidualnie najczęściej trwa ok.1-2 h.

Opinia psychologiczna
Wystawiam zaświadczenia psychologiczne lub epikryzę psychologiczną dotyczące stanu zdrowia psychicznego w oparciu o konsultacje psychologiczną lub testy psychologiczne.Wystawiam także opinie dotyczące sytuacji rodzinnej lub małżeńskiej.